Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện của Betvisa Casino dưới đây đại diện cho một thỏa thuận đầy đủ và vô điều kiện giữa bạn và công ty. Nếu bạn đăng ký trên nền tảng này hoặc xem xét sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của công ty, theo cách này, bạn đã đồng ý:

Tham gia vào các quy tắc quản lý nền tảng này

Bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của nền tảng này. Ngoài ra, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Betvisa và bạn sẽ tuân theo chúng suốt thời gian.

Nền tảng này có quyền sửa đổi, cập nhật, bổ sung hoặc chỉnh sửa các quy tắc của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, nếu có nhiều sửa đổi đối với các quy tắc quản lý nền tảng này, bạn sẽ được thông báo trước. Trước khi những thay đổi này có hiệu lực, sự đồng ý của bạn sẽ được yêu cầu. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các quy tắc mới của Betvisa, bạn không nên tiếp tục sử dụng dịch vụ của nền tảng này.

dieu-khoan-va-dieu-kien

“Chủ tài khoản” đề cập đến người có quan hệ hợp đồng với nền tảng này

Nếu bạn muốn trở thành chủ tài khoản trên nền tảng này, bạn phải tạo một tài khoản BetVisa trên trang web của nền tảng này. “Mã tài khoản BetVisa” đề cập đến một tài khoản được chủ tài khoản sở hữu.

Mục tiêu chính của việc tạo một “Tài khoản BetVisa” là tạo ra một mối quan hệ thương mại tiêu chuẩn với nền tảng này, trong đó mục đích duy nhất của người dùng sẽ là thực hiện các hoạt động đặt cược và các giao dịch cờ bạc khác.

“Hợp đồng” đề cập đến mối quan hệ hợp đồng giữa nền tảng này và chủ tài khoản và luôn luôn được điều chỉnh bởi các quy tắc và thủ tục của BetVisa.

“Cơ quan quản lý” đề cập đến các cơ quan có liên quan của Curacao.

“Luật pháp điều hành” thường là luật của Curacao.

“Nơi ký kết hợp đồng” đề cập đến Curacao.

“Cơ quan quy regulative” đề cập đến Cơ quan Quản lý Trò chơi Curacao.

Thông thường, đây là cơ quan quản lý được thành lập bởi luật của Curacao với mục tiêu quản lý tất cả các hình thức cờ bạc tại Curacao.

“Trang web” đề cập đến cổng thông tin mà bạn sử dụng để truy cập. Tại đây, tất cả thông tin liên quan và hiện tại về hoạt động của BetVisa thường được đăng từ thời gian này đến thời gian khác. Nó cũng là nơi mà tất cả chủ tài khoản tận hưởng dịch vụ của nền tảng này.

“Dịch vụ” đề cập đến các ưu đãi đặt cược và trò chơi mà nền tảng này cung cấp cho chủ tài khoản qua trang web.

“Thuế về Cờ bạc và Đánh bạc” đề cập đến thuế đặc biệt áp dụng đối với cờ bạc và đánh bạc tại Curacao.

“Một ‘Thẻ'” đề cập đến tất cả các loại thẻ có các chức năng sau: thẻ ghi nợ, thanh toán, ảo, thẻ tính phí hoặc thẻ tín dụng.

“Nhà cung cấp giải pháp thanh toán” đề cập đến trung gian đóng vai trò là đại lý thanh toán cho các phương thức thanh toán được sử dụng trên nền tảng này.

“Cơ quan tài chính” đề cập đến cơ quan hoặc ngân hàng được điều chỉnh bởi Luật dịch vụ tài chính nội địa áp dụng hoặc bất kỳ luật tương tự nào.

“Lực lượng siêu ngoại lệ” đề cập đến điều kiện hoặc sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của một bên, có thể dẫn đến việc một bên khác vi phạm hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình.

Một số sự việc như hạn chế của chính phủ, Tác động của thiên nhiên, chiến tranh, bạo động, nổ ra cuộc nổi dậy, bất ổn dân sự, hỏa hoạn, các hành động khủng bố, lũ lụt, vụ nổ, đình công, phá hủy cố ý, đình công và như vậy.

“Ứng dụng Khách hàng” đề cập đến ứng dụng trình duyệt web hoặc Ứng dụng BetVisa mà chủ tài khoản mở để tận hưởng dịch vụ của nền tảng này.

“Phần mềm” có nghĩa là ứng dụng hoặc phần mềm có thể hoạt động trên nền tảng iOS hoặc Android. Trong hầu hết các trường hợp, ứng dụng này được sử dụng bởi nền tảng này để cung cấp dịch vụ cho chủ tài khoản. “Giải thưởng” đề cập đến số tiền, phần thưởng hoặc bonus mà chủ tài khoản có thể giành được vào bất kỳ thời điểm nào.

“Một Tài khoản không hoạt động” đề cập đến một tài khoản BetVisa mà không ghi nhận bất kỳ hoạt động đăng nhập hoặc đăng xuất nào trong hơn 12 tháng liên tiếp.

Trang web của nền tảng này chứa tất cả các dấu hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, tên thương mại, đồ họa, hình ảnh, phương pháp và khái niệm. Ứng dụng Khách hàng và bất kỳ tài liệu nào chứa trong đó thuộc quyền sở hữu của nền tảng này và/hoặc các đối tác và nhà cung cấp của BetVisa. Là chủ tài khoản, bạn không được phép khai thác hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nêu trên cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc được phép theo luật pháp.

Quy tắc tài khoản 

Một người không thể tham gia vào một trò chơi có liên quan đến tiền mặt trừ khi anh ta hoặc cô ta là một chủ tài khoản trên nền tảng này. Để đăng ký, bạn phải đăng ký cá nhân và sau đó nộp đơn đăng ký. Dưới đây là các chi tiết bạn cần cung cấp trong quá trình đăng ký:

Ngày sinh của bạn;

Họ và tên đệm của bạn;

Địa chỉ email hợp lệ của bạn;

Tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Một tài liệu xác nhận danh tính chứng minh rằng bạn đã trên 18 tuổi. Ở đây, bạn có thể nộp bản sao thẻ ID được cấp bởi chính phủ, bằng lái xe hoặc hộ chiếu của bạn. Nếu bạn muốn trở thành chủ tài khoản trên nền tảng này, bạn phải đảm bảo đã đạt đủ tuổi 18 tuổi trở lên.

Trong trường hợp bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ không được phép có một tài khoản BetVisa. Hãy nhớ rằng nền tảng này có quyền yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về tuổi của bạn và tiến hành các kiểm tra nền để xác định liệu các thông tin bạn cung cấp có chính xác hay không. Trong trường hợp bạn dưới 18 tuổi, tài khoản BetVisa của bạn có thể bị tạm ngưng.

Tất cả các chi tiết mà bạn gửi trong quá trình đăng ký sẽ được bảo mật với nền tảng này. Bên cạnh đó, thông tin của bạn chỉ được sử dụng trên hệ thống BetVisa nhằm cải thiện tính thân thiện với người dùng của nền tảng và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.